Ljus, oparfymerat

Ekologiskt sojavaxljus i en aluminiumlåda. Under tillverkningen av ljuset har ingen doft tillsatts till det. Storlek på kartongen med lock: Höjd ca 6 cm och diameter 7,5 cm. Vikt ca 200g.

Utmärkt presentidé.

Tillverkad i Borgå.

Ljussäkerhet:

Reservera den första brandsläckningsutrustningen för dem som närmar sig

Använd en stadig, icke brandfarlig bas eller en ljusstake under ljuset

Förvara inte ljuset i solljus eller nära någon annan värmekälla för att förhindra att det böjs eller smälter.

Placera ljusen säkert. Se till att lågan inte når gardiner etc. inredning eller dekoration

Ordna ljusen löst. Till exempel kan värmeljus placerade för nära varandra skapa en vanlig stor låga och orsaka brand.

Flytta inte det brinnande ljuset och låt det inte brinna. När du lämnar rummet, släck ljusen.

Placera ljusen på en plats där barn eller djur inte kan nå. Förvara tändare utom räckhåll för barn. Lämna inte barn eller djur ensamma i samma rum med levande ljus.

Släck ljusen helst genom att kväva dem.

Se information om internationella försändelser på en separat flik.  

9,90 €
priset inkl. moms exklusive fraktkostnad