REGISTRERINGSBESKRIVNING

SHAMAN®

Allmän

SHAMAN® har åtagit sig att skydda sina kunders integritet och erbjuder möjligheten att påverka databehandlingen.

Med detta registerutdrag informerar vi våra kunder om behandlingen av deras personuppgifter. Kunden måste acceptera villkoren i denna sekretesspolicy för att kunna använda SHAMAN®-tjänster.

Vi använder data:

Att leverera en lättanvänd och säker tjänst

För att ge en rättvis och hjälpsam kundupplevelse

För att förbättra produktrekommendationer och marknadsföring

För utveckling av kundservice och näthandel

Du hittar vår integritetspolicy här!

1. Registerutlåtande

personuppgiftslagen (523/99) 10 §

Beredningsdatum 1 juli 2023

1.1. Registrator

SHAMAN®

+358 4036 990 63

info@shaman.fi

Finland / Finland

Företags ID: 1557469-9

1.2. Ansvarig för registerärenden

SHAMAN®

+358 4036 990 63

info@shaman.fi

1.3. Registernamn

SHAMAN® onlinebutiks användarregister

1.4. Syfte med behandling av personuppgifter (syfte med användning av registret)

De personuppgifter som lagras i användarregistret för SHAMAN® webbutik används för att hantera kundrelationer, för att hantera kontakter, för marknadsföringsändamål och för andra ändamål relaterade till onlinetjänster.

Personuppgifter används:

För att behålla kunden

För leverans, bearbetning och arkivering av beställningar

för utveckling av SHAMAN® verksamhet och tjänster

För att förbättra kundupplevelsen

För analytiska och statistiska ändamål

Att producera mer personligt riktat innehåll och marknadsföring

För att förhindra övergrepp

För att ge bättre kundservice

Informationen behandlas utifrån kundrelationen mellan kunden och SHAMAN®, kontraktet, användningen av sajten, kundens separata uttryckliga samtycke eller juridiska skyldigheter.

1.5. Datainnehållet i registret

Registret samlar in grundläggande information om de registrerade, såsom:

- namn

- adress

- telefon

- e-post

- information om beställningen

- spårningsinformation för beställning

1.6. Regelbundna informationskällor

Registraren registrerar den information om användaren av SHAMAN® onlinebutik som användaren tillhandahåller vid användning av webbplatsen.

1.7. Regelbundna dataöverföringar och dataöverföringar utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Inget regelbundet utlämnande av data till tredje part. Inga dataöverföringar utanför EU eller EES.

1.8. Principer för registerskydd

Uppgifterna i användarregistret för SHAMAN® onlinebutiken lagras i registrarens system, som skyddas av operativsystemets säkerhetsprogramvara. Åtkomst till systemet kräver att du anger ett användarnamn och lösenord. Systemet är också skyddat av brandväggar och andra tekniska hjälpmedel. Endast vissa fördefinierade anställda hos registraren kan få tillgång till och har rätt att använda informationen i registret som lagras i systemet. Uppgifterna i registret finns i låsta och bevakade lokaler.

1.9. Den registrerades avslagsrätt

Den registrerade har rätt att förbjuda den personuppgiftsansvarige att behandla uppgifter om honom/henne för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt marknads- och opinionsundersökningar samt personregister och släktforskning. Förbudet ska göras skriftligt och ställas till de personer som är ansvariga för registerärenden.

1.10. Den registrerades undersökningsrätt

Den registrerade har rätt att kontrollera de personuppgifter som finns lagrade i registret och att få kopior av dem. Begäran om besiktning ska göras skriftligen och ställas till den som är ansvarig för registerärenden.

1.11. Rättelse av information

Den personuppgiftsansvarige korrigerar, raderar eller kompletterar personuppgifter i registret som är felaktiga, onödiga, ofullständiga eller inaktuella med hänsyn till syftet med behandlingen, på eget initiativ eller på begäran av den registrerade. Den registrerade måste kontakta den som är ansvarig för registrarens registerärenden för att rätta uppgifterna.